Samenvatting en reden van de gerechtelijke procedure

Bij Van Ruysdael streven wij ernaar een gezondere wereld te maken door innovatie. Daar staan wij al jaren synoniem voor.

Onze missie is om de kwaliteit van leven te verbeteren door waardevolle kennis en producten te ontwikkelen en die voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken.

Met die opdracht heeft Van Ruysdael het eerste isolerende enkelglas ontwikkeld rond het jaar 2000. Met een heel helder doel voor ogen: isolatievervuiling tegengaan en bijdragen aan de essentiële waarden in ons leven.

In 2002 richtte Michel Trompert Van Ruysdael op. Onze innovaties braken met alle bestaande opvattingen over vensterglas, die tot dat moment als norm golden. Met ons glas presteert u meer en beter dan het beste (drie)dubbel glas.

Zo bewezen de eerste high-end projecten dat ons vensterglas en onze filosofie uitkomst bood aan de hoogst haalbare eisen. In alles wat wordt ontwikkeld bij Van Ruysdael staan het milieu, het cultuurgoed, gezond wonen en werken en bovenal de mens centraal. We beginnen daarom niet met een intern gericht economisch model. In onze visie is het gezonde resultaat een automatisch gevolg voor alle betrokkenen. Iedereen binnen het bedrijf draagt op zijn manier bij aan hetzelfde doel. Wij blijven nieuwe producten ontwikkelen, perfectioneren en kennis overbrengen rondom het fenomeen 'isoleren' en 'isolatievervuiling' in de bestaande bouw. Omdat wij daarin geloven en niet vastzitten in het eenzijdige winst-denken.

In 2003 werd onze merknaam Van Ruysdael ingeschreven en later in een aparte stichting ondergebracht. Door het succes van Van Ruysdael ontstond het idee bij een toeleverancier om met een ex-agent en bestuurder van de stichting allerhande producten (ja, dus ook dubbelglas) aan te bieden onder onze handelsnaam. Om ons te imiteren zijn onder andere onze website, teksten en beeldmateriaal één op één gekopieerd. Uiterst misleidend.

Er loopt inmiddels een gerechtelijke procedure over de kwesties die hierboven kort zijn aangekaart. Hoewel bekend is dat 'gelijk hebben en gelijk krijgen' niet altijd evident is, hebben we er toch voor gekozen alles te doen om de misleiding weg te nemen. Wat de uitspraak ook moge zijn, wij blijven ons onverminderd inzetten om essentiële waarden voor en met elkaar toe te voegen. En we blijven u daarvoor het beste glas en de kennis leveren, desnoods onder een andere naam.  

Helder.

Het Van-Ruysdael team.

www.van-ruysdael.com | +31 (0) 15-2139315 | Postbus 3064 | 2601 DB | Delft | Nederland

naar het overzicht van alle nieuws- en persberichten