Het Oude raadhuis in Naaldwijk is toekomstbestendig gemaakt met VR Glas


Het Oude Raadhuis is een rijksmonument in de Nederlandse plaats Naaldwijk uit het jaar 1561. In dat jaar schonk Willem Koorszoon grond voor de bouw van een gemeenraet of dynghuys. Het raadhuis werd voor het eerst gerestaureerd in 1632 en 56 jaar later voor de tweede keer. De tweede restauratie of uitbreiding was grondiger dan de eerste en bij deze restauratie werd ook het jaartal op de voorgevel (anno 1688) geplaatst. De belangrijkste functie in de eerste eeuwen van het bestaan van het raadhuis was de rechtspraak.

In 1934 zijn de (familie-)wapens van het geslacht Van Naaldwijk (bovenaan), Frederik Hendrik en Willem III en een viertal glas in loodramen aangebracht. Deze ramen staan voor de verschillende aspecten van het gemeentelijke leven, zoals huwelijk, tuinbouw, de zorg voor ouderen en de geschiedenis van Naaldwijk.

In 1898 bracht koningin Wilhelmina een bezoek aan de gemeente en aan deze gebeurtenis herinnert nog een gedenksteen in de hal van het gebouw. In 2014 is het door de nieuwe eigenaar Van Haaren gerestaureerd waarbij de vensters voorzien zijn van het ambachtelijke VR Glas. Dit rijksmonument is daarmee technisch ook op een hoogstaand niveau gebracht. Van Haaren gaat er hier dan ook een passende bestemming aan geven. 

Zie foto’s project

naar het overzicht van alle nieuws- en persberichten