CE keurmerk

Van Ruysdael is voor haar isolerend enkelglas terug gegaan in de tijd om daarmee een stap verder te gaan in het isoleren van de bestaande bouw.

Daarbij maakt Van Ruysdael gebruik van onder andere oude klassieke glasproductie processen alsook van historische bouw- en isolatieprincipes. Veel historische producten hebben zich inmiddels bewezen.

Historische bouwproducten waaronder glas zijn van zichzelf oerdegelijk, functioneel, gezond en mooi en daarom in de regel ook duurzaam. Tegenwoordig is er door de isolatiebehoefte een zekere wildgroei aan isolatieproducten ontstaan die inherent zijn aan het economisch bestel van massaproductie: Veel materiaal voor een zo laag mogelijke aanschafprijs en met een zo kort mogelijke levensduur.

Om nog een bepaalde technische kwaliteit aan dergelijke producten toe te kennen, zijn er normen opgesteld. Het CE keurmerk zou een bepaalde kwaliteitswaarborg moeten geven. Een goed streven. De normen daarvoor blijken echter nog niet eenduidig. Het CE document is vooralsnog onvolledig en leidt tot een standaardisering die geen ruimte laat voor culturele identiteit. Het CE zegt ook niets over gezondheid en in hoeverre producten bijdragen aan milieudoelstellingen.

Klassieke producten passen niet in de huidige CE normering voor moderne producten. Van Ruysdael hecht meer waarde aan een aanpak waarin recht wordt gedaan aan cultuur, milieu en gezondheid.

Lees meer over de visie van Van Ruysdael in het nieuwe denken over isoleren

naar het overzicht van alle nieuws- en persberichten