Meer dan ooit groeit het besef dat we de balans terug moeten brengen tussen cultuurbehoud, integrale energiebesparing en een gezond leefmilieu.

terugblik op 2000 jaar isoleren

De Romeinen hebben het vensterglas ontdekt en pasten het glas toe om de kou buiten te houden en licht binnen te brengen. Tot aan de oliecrisis in 1973 werden de vensters in woningen voorzien van enkelglas. Die woningen en vensters blijken honderden jaren mee te gaan, het wonen was gezond en de architectuur waardevol. In de jaren daarna zijn we nagenoeg iedere tien tot vijftien jaar de vensters op verschillende manieren gaan isoleren. En, met een bijna even zo grote snelheid vervangen we die materialen weer door meer en dikkere isolatiepakketten, zonder dat de energie en het geld dat we daarin hebben geïnvesteerd terugverdiend is. Met al die verspillingen voegen we steeds weer CO2 toe. We zijn vergeten waar we ooit mee begonnen en raken steeds verder verwijderd van een natuurlijke en gezonde leefomgeving.

overisoleren

Dubbelglas, HR glas, tripleglas, muurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, kierdichting, mechanische of electronische ventilatietechnieken: sinds de oliecrisis van de jaren ’70 verleiden industrie en politiek ons met het energielabel en subsidies tot aanschaf van steeds dikkere en complexere isolatiepakketten.
Campagnes pleiten voor de best isolerende beglazingen en dikke isolatiepakketten, om zo CO2 uitstoot te verminderen en aan de normen van het energielabel te voldoen, maar zien daarbij het evenwicht met het bestaande gebouw en onze gezondheid over het hoofd.

de gevaren van overisolatie

Overisolatie verzoorzaakt vocht en schimmelvorming. Aangetoond is dat een slechte kwaliteit van het binnenmilieu de bouwconstructie van gebouwen en de gezondheid van bewoners aantast. "De effecten varieren van gevoelens van ongerustheid tot ernstige ziekten als astma en kanker" (onderzoek Ministerie van VROM). Daarnaast bezwijkt er steeds meer cultuurgoed onder onze ogen aan deze isolatie-overdaad en blijkt overisolatie economisch onrendabel.

isoleren in balans

Van Ruysdael is voorstander van isoleren, maar dan wel op een natuurlijke manier en in balans met de bestaande omgeving. Om het binnenklimaat gezond te houden, is het noodzakelijk dat glas het koudste oppervlak blijft van een bouwconstructie. VR Glas doet dit, en zorgt  er tegelijk voor dat de warmte beter binnen blijft. Van Ruysdael heeft een animatiefilm gemaakt waarin het 'isoleren in balans' in 6 stappen wordt toegelicht. Isoleren in balans: met minimale ingrepen maximale prestaties realiseren op het gebied van cultuur- en waardebehoud, gezondheid en milieu. 

cultuurbehoud

Het verduurzamen en tegelijk behouden en mooi houden van onze bestaande bouw, is één van de voornaamste opgaven van deze tijd. Met behoud van het bestaande venster, levert Van Ruysdael precies die bijpassende glaskenmerken om de karakteristieke bouwstijlen die ons land nog rijk is, in waarde te laten stijgen. Bovenal versterkt het de bestaande vensterconstructie. Dat is onze manier om bestaande vensters voor de lange termijn mooi te houden.

gezonde leefomgeving

Een gezond leefmilieu is wat we willen bereiken, niet alleen als gunst voor politiek en economie, maar vooral als gunst voor onszelf. Van Ruysdael wil voor zoveel mogelijk mensen een betere leefomgeving creëren. Dat bereiken we met bedachtzame oplossingen, die natuurlijke ventilatie en een gezond binnenklimaat mogelijk maken.

milieu

De hoeveelheid energie die gemoeid gaat met het Van Ruysdael concept 'isoleren in balans' is vele male lager dan de energetische investeringen bij de huidige standaard isolatie. Isoleren in balans betekent: energie besparen en behouden wat goed is.
In tegenstelling tot standaard dubbelglas, gaat VR Glas vele malen langer mee.
Van Ruysdael streeft ernaar om haar producten een gelijke levensduur te geven als die van het gebouw en de vensters. Er wordt niet meer materiaal gebruikt dan nodig is. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een duurzame omgeving zoals duurzaamheid in de diepste kern bedoeld is.

economisch

De opbrengst van het Van Ruysdael concept 'isoleren in balans' overstijgt in grote mate de investering. De investering in het VR Glas- en montagemateriaal is laag, zeker in relatie tot de niet te evenaren technische en esthetische prestaties en de lange levensduur van deze producten. Doordat de bestaande architectuur behouden blijft en unieke presetaties worden toegevoegd, stijgt een gebouw in waarde.

Bekijk hier de animatiefilm over het 'isoleren in balans'

Bekijk hier een videoreportage van de lezing van Michel Trompert over Het Nieuwe Denken Over Isoleren voor Docomomo op de TU Delft

 

 

 

 

 

isolatie in balans | Van Ruysdael