Vensterglas voor woonhuizen | Van Ruysdael

vensterglas voor woonhuizen (vanaf 1180 n.Chr.)

Rijkere mensen ontdekten de voordelen van vensterglas ten opzichte van de tot toen gebruikelijke materialen om vensters af te dichten.

Het gewone volk leeft nog in huizen zonder enige vensteropening of sluit de vensters af met houten luiken, geolied linnen, perkament, visblazen, of wat er ook beschikbaar is.

In de loop van de Middeleeuwen neemt het gebruik van vensterglas toe en rond 1300 wordt het glas niet alleen in kerken, kastelen en stadhuizen maar ook in grote boerderijen gebruikt.