Philippe de Caqueray maakt “groot” maanglas | Van Ruysdael

Philippe de Caqueray maakt “groot” maanglas (1330)

Het lukt Philippe de Caqueray uit Normandië om maanglas met een diameter van 40-60 centimeter te maken. De verkregen glasplaten blijven alsnog vrij klein. Om een raam te vullen moeten vele kleine stukjes in lood worden gevat.

Samenvattend kunnen wij vaststellen dat vensterglas tegen einde van de Middeleeuwen zeker niet meer zeldzaam is. Toch is glas ook dan nog steeds kostbaar en luxueus.