getrokken, libey owens

Bij een andere manier van vervaardigen wordt het glas uit de wan getrokken en over een buigwals omgebogen. 
Dit heeft tegenover het verticale proces de voordeel dat het glas over een langere koelbaan geleid kan worden, 
waardoor het beter kan afkoelen. Bovendien bespaart het ruimte.